Opłaty za obiady

Drodzy Rodzice
Wpłaty za żywienie dzieci w szkole proszę dokonywać do 10. każdego miesiąca.
Cena jednostkowa obiadu wynosi 3,80 zł.
Odwołania za obiady proszę zgłaszać do godz. 8:00 rano w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem 146969171.

Płatność:

1.
Dane potrzebne do opłacania obiadów przelewem:
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Łysogórska 25
39-200 Dębica
Nr konta: 55 1240 4807 1111 0010 9297 2637
Tytułem: opłata za obiady szkolne imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za miesiąc/rok:

WAŻNE

Wpłaty na konto proszę dokonywać tylko i wyłącznie od 1. dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata i po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty wpłat z intendentem pod numerem telefonu 146969171.
Prosimy o dostarczenie potwierdzenie do intendenta.

2.
Gotówką lub kartą płatniczą w sekretariacie szkoły u intendenta.

Koszt obiadów za miesiąc marzec 2020 r. wynosi: 79,80 zł