Uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego 2019/2020

Drugiego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym.
Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020.
Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pana dyrektora.
Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klasy pierwszej.
Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.